Menu

Luft/vatten & Luft/Luft värmepump

I Malmö, Lund, Landskrona, Lomma & Kävlinge

Värme och rätt temperatur är en nödvändighet för att få ett sunt och behagligt inomhusklimat. Att välja rätt uppvärmningsmetod och att optimera värmesystemet kan minska uppvärmningskostnaderna, energiförbrukningen samt miljöpåverkan. Vi erbjuder ett brett sortiment med kvalitetsprodukter från kända varumärken och hjälper er med allt från att välja den bästa lösningen utifrån era behov till färdig installation.

Värmepumpar

En värmepump tar tillvara värmeenergin i t.ex. utomhusluften eller marken och använder denna energi för uppvärmning. Verkningsgraden hos en värmepump är hög och vanligtvis levererar den upp till fem gånger så mycket energi som tillförts

Luft/luftvärmepump

Denna typ av värmepump hämtar sin energi i utomhusluften och överför den till en eller flera inomhusdelar. Inomhusdelen fördelar värmen i huset genom en fläkt. En luft/luftmaskin kan reverseras och användas som luftkonditionering. Läs mer om våra luft/luftvärmepumpar

Luft/vattenvärmepump

Precis som en luft/luft hämtar luft/vattenvärmepumpen sin energi från utomhusluften. Värmen den producerar överförs till husets vattenburna värmesystem, så som radiatorer eller golvvärme.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen återvinner den varma luften som går ut genom husets ventilation och återför den till husets värmesystem.

Berg-, ytjord- eller sjövattenvärmepump

Dessa värmepumpar tar tillvara på energin som finns i vattnet i ytjorden, berggrunden eller i sjön.

Frågor om våra värmepumpar? Kontakta oss!

 

Pelletspannor och brännare

En pelletsbrännare och pelletspanna är en förbränningsanläggning som eldas med bränslepellets, vilket är en biprodukt från skogs- och träindustri. Detta är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativt till oljeeldning. Vi erbjuder moderna pelletsbrännare för minimalt underhåll och hög verkningsgrad.

Frågor om pelletspannor eller brännare? Kontakta oss!

 

Gaspannor

I en gaspanna eldar man med naturgas. Ett rent och miljövänligt alternativ som kräver mindre underhåll än t.ex. en pelletspanna. Gas är dock något dyrare energikälla jämfört med pellets.

Frågor om gaspannor?Kontakta oss!

 

Vedpannor

Vedeldning är en av de billigaste uppvärmningsmetoderna men kräver mer av användaren i form av hantering av veden samt sotning och renhållning av anläggningen. Med moderna vedpannor minimeras underhållet och verkningsgraden är mycket hög.

Frågor om vedpannor? Kontakta oss!

 

Oljepannor

Att elda med olja blir mer och mer ovanligt och nya oljepannor installeras sällan i privata bostäder. Pellets, ved eller gas (där det finns att tillgå) är bättre alternativ för dig som vill värma huset med en förbränningsanläggning.

Frågor om oljepannor? Kontakta oss!

 

Elpannor

En elpatron eller elpanna används ofta som tillskott i en sol- eller värmepumpsanläggning. Vi har även ett brett sortiment av stora elpannor för industri och fastighet, sammankopplingsbara upp till 10 MW.

Frågor om elpannor? Kontakta oss!

 

Fjärrvärme

Fjärrvärmeproduktion hushåller med resurser tack vare att systemet kan ta tillvara sådant som annars skulle gå förlorat. I produktionen används exempelvis rester från skogen, träavfall och annat biobränsle. Fjärrvärme är driftsäkert och bekvämt. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och oftast räcker det med översyn en gång om året.

Ska ni installer eller serva fjärrvärme? Kontakta oss!

 

Solenergi

Det finns två olika typer av solenergi. Dels vattenburna solpaneler som värmer upp vatten som sedan cirkulerar i ditt värmesystem. Alternativt solceller som genererar el, el som du sedan använder för att driva ditt värmesystem, som hushållsel eller som du t.o.m. kan sälja på elmarknaden.

Ska ni installera eller serva solpaneler? Kontakta oss!

 
Top